Over Marsna Care


MARSNA CARE valt onder de Stichting ART CARD FOR CHARITY en ondersteunt kleinschalige projecten van de Gemeente Meerssen (Bunde, Ulestraten, Geulle, Moorveld, Kasen, Rothem, …). Voor Marsna Care werd in 2011 een speciale serie van 48 kunstkaarten uitgegeven (motieven van Meerssen, bloemen/landschappen en abstracte werken).

De ontwerpen hiervoor zijn belangeloos door een aantal kunstenaars uit Meerssen e.o. ter beschikking gesteld. De presentatie van deze unieke collectie art cards vond plaats samen met de vernissage van een grote kunstexpositie in het Meerssense Leopoldskerkje (voorjaar 2011). Tijdens deze 1ste tentoonstelling werden alle kunstwerken geëxposeerd, waarbij een deel van de verkochte werken eveneens voor het Goede Doel bestemd was.

In het kader van MARSNA CARE kunnen zich ook andere stichtingen, verenigingen, projecten, e.d. aanmelden, die zich bijv. in de Gemeente Meerssen bezig houden met sociaal-maatschappelijke initiatieven. Daarbij valt te denken aan activiteiten t.b.v. bejaarden, gehandicapten, mantelzorgers, asielzoekers en verslaafden.

De kunstkaarten zijn te bestellen op deze website en eveneens te koop bij CIGO aan de Beekstraat in Meerssen.

#1 Stichting VRIENDEN van de BASILIEK
www.vriendenbasiliekmeerssen.nl

De Stichting (Meerssen) is het tweede project dat een financiële bijdrage vanuit Marsna Care ontvangt.

De kernactiviteit van deze kortgeleden opgerichte stichting is het verkrijgen van geldmiddelen voor groot onderhoud, instandhouding en restauratie van het kerkgebouw, algemeen bekend als de Basiliek van Meerssen.

De Stichting Vrienden van de Basiliek ondersteunt sinds medio 2012 het Restauratieproject van de Absis-glas-in-lood-ramen van de Basiliek van de H. Bartholomeus in Meerssen. Hiervoor is begroot € 1.000.000. Rijk, Provincie en Gemeente subsidiëren € 800.000. Het tekort van € 200.000 dient uit andere middelen gefinancierd te worden.

De Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen is actief bezig met het starten van diverse acties onder het motto “Glas in lood – Glas in nood!”.
De neogotische vensters vormen een bijzondere culturele schat van hoge artistieke waarde. Die waarde is vooral bijzonder omdat de vormgeving van de afbeeldingen in het glas niet los kunnen worden gezien van het totale concept van de door Cuypers gerealiseerde inrichting van de kerk.

De ramen zijn ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers en gemaakt door het atelier Frans Nicolas (grootvader van Joep Nicolas) te Roermond.
Joep Nicolas (1897-1972) was een Nederlandse glazenier, kunstschilder en tekenaar. Hij wordt beschouwd als een vernieuwer in de glasschilderkunst in de 20e eeuw. Met Charles Eyck en Henri Jonas was hij een voortrekker van de zgn. Limburgse School.

 

#2 RUGGESTEUN-GROEP (periode 2011 / medio 2012)

Het eerste project dat onder Marsna Care viel, was de Ruggesteun-Groep in Meerssen. De Ruggesteungroep bestaat uit een kleine groep vrijwillig(st)ers, die zich actief inzet voor de sociaal zwakkeren in Meerssen e.o. Dit groepje vrijwillig(st)ers helpt mensen in nood, o.a. met kleding, voedsel(bank) en woninginrichting, maar in sommige gevallen ook op sociaal-maatschappelijk gebied.

Medio 2012 heeft de Ruggesteungroep een financiële bijdrage mogen ontvangen van Marsna Care na de lancering en succesvolle verkoop van de collectie Marsna Care-kunstkaarten.
Contactpersoon Ruggesteun-Groep: T 043-3643388.